top of page

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật là một tuyên bố tiết lộ một số hoặc tất cả các cách thức trang web thu thập, sử dụng, tiết lộ và quản lý dữ liệu của khách truy cập và khách hàng của mình. Chính sách này đáp ứng yêu cầu pháp lý để bảo vệ quyền riêng tư của khách truy cập hoặc khách hàng.

Các quốc gia có luật riêng với các yêu cầu khác nhau cho mỗi khu vực tài phán liên quan đến việc sử dụng các chính sách quyền riêng tư. Hãy đảm bảo rằng bạn tuân theo luật liên quan đến các hoạt động và địa điểm của mình.

Nói chung, bạn nên bao gồm những gì trong Chính sách quyền riêng tư của mình?

  1. Bạn thu thập loại thông tin nào?

  2. Làm thế nào để bạn thu thập thông tin?

  3. Tại sao bạn thu thập thông tin cá nhân như vậy?

  4. Làm thế nào để bạn lưu trữ, sử dụng, chia sẻ và tiết lộ thông tin cá nhân của khách truy cập trang web của bạn?

  5. Làm thế nào (và nếu) bạn giao tiếp với khách truy cập trang web của mình?

  6. Dịch vụ của bạn có nhắm mục tiêu và thu thập thông tin từ Trẻ vị thành niên không?

  7. Cập nhật chính sách bảo mật

  8. Thông tin liên lạc

Bạn có thể xem cái này bài viết hỗ trợ để nhận thêm thông tin về cách tạo chính sách bảo mật.

Các giải thích và thông tin được cung cấp ở đây chỉ là các giải thích chung, thông tin và mẫu trong việc tạo chính sách bảo mật của bạn.

bottom of page